Meer dan 20 nieuwe liedjes zijn ingeblikt in de Zennestudio voor het project ‘Van de Nord no de Midi’

Vanaf de maand juni 2016 zijn de emballage-muzikanten druk in de weer geweest in de Zennestudio voor de opname van nieuw materiaal voor het project ‘Van de Nord no de Midi’.

img_20160425_193347

Van de Nord no de Midi” is een uitdrukking die Brussel vat. Afgeleid van de spoorverbinding tussen het Noord- en het Zuidstation, is ze tegenwoordig de meest bekende route voor allerlei activiteiten en manifestaties. De uitdrukking kent, evenals de Noord-Zuidverbinding zelf, een lange geschiedenis.

De eerste Noord-Zuidverbinding bestond van 1841 tot 1871, tussen de Groendreef (waar het allereerste Noordstation was) en het Bogaardenstation, het eerste Zuidstation tussen de Bogaardenstraat en de Nieuwlandstraat. De sporen waren aangelegd op de boulevards. Aan de kop van de trein liep een bediende met bel en vlag ( ’s nachts met een lantaarn) om het publiek te waarschuwen. De reiziger doorkruiste heel de stad op wandeltempo, en kon, vaak vanuit een open wagon, de bedrijvigheid in de boulevards gadeslaan.

Een deel van het repertoire van Emballage Kado kijkt zo naar de stad, het hart van de stad wordt onder woorden gebracht. “Alles” gebeurt bij wijze van spreken tussen de Nord en de Midi. Brussel is de stad die “Le Nord” met “Le Midi” verbindt. Van de Nord no de Midi is bovendien de titel van een lied van Jan De Baets dat op CD1 is te beluisteren en deze dubbel-cd .zijn naam gaf.

De bouw van de huidige Noord-Zuidverbindiing bracht een breuk teweeg in het stedelijk weefsel. Oude wijken werden gesloopt en de overgebleven kwartieren werden gescheiden. Dat was maar één van de vele grote bouwprojecten waarvan de stad zich telkens moeizaam herstelt. Ook daarover zingt  Emballage Kado, de Aa veeze voeil stad…

Het betreft een bloemlezing van de meeste Brusselse nummers uit het repertoire van Emballage Kado en is de neerslag van dertig jaar muziek maken in en rond deze stad.

Werkten mee:  aan de recente opnames: de huidige vaste kern van Emballage Kado (zie foto) : Mars Moriau: trekzak en zang, Willy Dessers: gitaar en zang, Wim Van Parijs: viool en zang, Marc Gaij: zang, mandolien, fluiten, doedelpijp en EWI, Stef Deduffeleer: percussie en drums, gastmuzikant: Harald Nerinckx: bas en ukelele

De opnames en de productie waren in de deskundige handen van Dries Van Eynde van de Zennestudio in Anderlecht.

img_20160425_193343 

De Twintig recent opgenomen nummers met de huidige bezetting van Emballage Kado vormen de ruggengraat van deze compilatie-cd, aangevuld met een vijftiental eerder opgenomen, maar nooit uitgegeven nummers en enkele nummers uit vroegere CD’s.
Naast een aantal instrumentale nummers en een paar traditionals bestaan de nummers voor het grootste deel uit eigen teksten op eigen of bestaande melodieën. De thema’s zijn voor iedereen herkenbaar en verwijzen naar de stad, “no Brussel”.

emba_pic-cd-vandenord

 

‘DE GROTE OORLOG IN BRUSSELSE STRAATLIEDJES’

‘DE GROTE OORLOG IN BRUSSELSE STRAATLIEDJES’ DOOR EMBALLAGE KADO (BE)

BROSELLA PROJECT: CARTE BLANCHE

Wim Van Parijs (viool, zang), Willy Dessers (gitaar, zang), Veerle Slootmans, zang, Mars Moriau (diatonische accordeon, zang) Marc Gaij, viool, mandoline, fluit en doedelpijp, Otto Kint, bas en Stef Deduffeleer (drums en percussie).

SONY DSC
SONY DSC

Presenatie: ……

‘De Grote Oorlog in Brusselse straatliedjes” is een Brosella project geïnspireerd door het boek “De Grooten Oorlog in Brusselse straatliedjes uit 1914-1918” geschreven door Guy Janssens, hoogleraar historische taalkunde van het Nederlands aan de Luikse universiteit. Het boekje belicht de Grote Oorlog vanuit een erg originele invalshoek, nl. de oorlogs-en bezettingsliedjes die toenmaals klonken uit de mond van het gewone volk in Brussel. De liedjes zijn zowel in het Nederlands, het Frans als het plaatselijk Brusselse dialect. Guy Janssens rondt af met het ophalen van herinneringen aan de liedjes die zijn grootmoeder altijd voor hem zong. Zijn studie is zeker een belangrijke bijdrage aan het documentenarchief over en van de grote oorlog.

Emballage Kado heeft voor dit programma een selectie gemaakt van negen liederen uit het geciteerde boek, aangevuld met een drietal andere nummers die de inhoud versterken. De gekozen “straatliedjes” behandelen de verschillende aspecten van het stadsleven tijdens de grote oorlog in Brussel. De meeste van deze liedjes zijn volkse teksten geschreven op populaire melodieën uit die tijd. Emballage Kado stak ze in een muzikaal kleedje dat hen past. Voor een viertal liedjes werd bij gebrek aan muzikale verwijzing gekozen voor een eigen compositie. Alle nummers werden tekstueel aangepast op basis van het eigentijds Brussels dialect, de zingbaarheid en begrijpbaarheid. De teksten werden op hun “universeel Brussels” nagelezen en grammaticaal aangepast door een aantal dialectspecialisten van be. Brusseleir, de Brusselse dialectvereniging. Er werd gestreefd naar coherentie in de muzikale aanpak waarbij populaire straatmuziek de leidraad is.

Emballage Kado heeft voor de uitvoering van de liedjes een beroep gedaan op gastartiesten waaronder Otto Kint, een jonge getalenteerde bassist betrokken bij tal van muzikale projecten in geheel Vlaanderen en de zangeres Veerle Slootmans (lGeneration 5, Skangoeroes). Ter vervanging van Chris Lomme die oorspronkelijk had toegezegd, zal een beroep gedaan worden op een presentatrice/presentator, ………., om de liedjes op een gepaste wijze aan mekaar te rijgen.

Het nieuwe album zal samen met het boek door Uitgeverij Acco worden uitgegeven.

embapic_de_grooten_oorlog_in_brusselse_straatliedjes

Productie: Brosella o.l.v. Henri Vandenberghe

Partners: Visit Brussels, Brusselse Erfgoedcel, Muntpunt, Stadsarchief Brussel, GC De Kroon,  Zinnema.