‘DE GROTE OORLOG IN BRUSSELSE STRAATLIEDJES’

‘DE GROTE OORLOG IN BRUSSELSE STRAATLIEDJES’ DOOR EMBALLAGE KADO (BE)

BROSELLA PROJECT: CARTE BLANCHE

Wim Van Parijs (viool, zang), Willy Dessers (gitaar, zang), Veerle Slootmans, zang, Mars Moriau (diatonische accordeon, zang) Marc Gaij, viool, mandoline, fluit en doedelpijp, Otto Kint, bas en Stef Deduffeleer (drums en percussie).

SONY DSC
SONY DSC

Presenatie: ……

‘De Grote Oorlog in Brusselse straatliedjes” is een Brosella project geïnspireerd door het boek “De Grooten Oorlog in Brusselse straatliedjes uit 1914-1918” geschreven door Guy Janssens, hoogleraar historische taalkunde van het Nederlands aan de Luikse universiteit. Het boekje belicht de Grote Oorlog vanuit een erg originele invalshoek, nl. de oorlogs-en bezettingsliedjes die toenmaals klonken uit de mond van het gewone volk in Brussel. De liedjes zijn zowel in het Nederlands, het Frans als het plaatselijk Brusselse dialect. Guy Janssens rondt af met het ophalen van herinneringen aan de liedjes die zijn grootmoeder altijd voor hem zong. Zijn studie is zeker een belangrijke bijdrage aan het documentenarchief over en van de grote oorlog.

Emballage Kado heeft voor dit programma een selectie gemaakt van negen liederen uit het geciteerde boek, aangevuld met een drietal andere nummers die de inhoud versterken. De gekozen “straatliedjes” behandelen de verschillende aspecten van het stadsleven tijdens de grote oorlog in Brussel. De meeste van deze liedjes zijn volkse teksten geschreven op populaire melodieën uit die tijd. Emballage Kado stak ze in een muzikaal kleedje dat hen past. Voor een viertal liedjes werd bij gebrek aan muzikale verwijzing gekozen voor een eigen compositie. Alle nummers werden tekstueel aangepast op basis van het eigentijds Brussels dialect, de zingbaarheid en begrijpbaarheid. De teksten werden op hun “universeel Brussels” nagelezen en grammaticaal aangepast door een aantal dialectspecialisten van be. Brusseleir, de Brusselse dialectvereniging. Er werd gestreefd naar coherentie in de muzikale aanpak waarbij populaire straatmuziek de leidraad is.

Emballage Kado heeft voor de uitvoering van de liedjes een beroep gedaan op gastartiesten waaronder Otto Kint, een jonge getalenteerde bassist betrokken bij tal van muzikale projecten in geheel Vlaanderen en de zangeres Veerle Slootmans (lGeneration 5, Skangoeroes). Ter vervanging van Chris Lomme die oorspronkelijk had toegezegd, zal een beroep gedaan worden op een presentatrice/presentator, ………., om de liedjes op een gepaste wijze aan mekaar te rijgen.

Het nieuwe album zal samen met het boek door Uitgeverij Acco worden uitgegeven.

embapic_de_grooten_oorlog_in_brusselse_straatliedjes

Productie: Brosella o.l.v. Henri Vandenberghe

Partners: Visit Brussels, Brusselse Erfgoedcel, Muntpunt, Stadsarchief Brussel, GC De Kroon,  Zinnema.