Onze Mars (Moriau) verkozen tot ‘Brusseleir vè et leive’.

Mars Moriau mag zich voortaan zelfs Brusselir vè et leive noemen. In de Koninklijke Vlaamse Schouwburg ontving de zanger-muzikant de erkenning voor zijn jarenlange inzet om het Brussels dialect op creatieve wijze, via zijn dialectliederen, onder de aandacht te brengen. Zo werkt hij actief mee aan de uitbouw van het aanbod en de instandhouding van de Brussels Erfgoedtaal.

De verkiezing van Brusselaar van het jaar en voor het leven past in de veertiendaagse ‘Weik van’t Brussels’. Die wordt op maandag 11 december afgesloten met de traditionele ‘Gruuten Talkshow’.

Tijdens die zelfde gelegenheid werd ook VUB-rector Caroline Pauwelsuitgeroepen tot ’Brusselares van’t j’oer.

https://www.hln.be/regio/brussel/rector-pauwels-is-brusselares-van-t-joer~a98c1cb1/

https://www.bruzz.be/samenleving/vub-rector-caroline-pauwels-verkozen-tot-brusseles-vant-joer-2017-12-10

Muzikanten van Emballage Kado begeleiden “ET VEROÊL VAN FILOE EN LUPPE”

In het kader van de weik van ’t Brussels begeleidden Mars, Willy en Marc muzikaal de vertelling “ET VEROÊL VAN FILOE EN LUPPE” door een aantal Brusselse topacteurs.

De namen van de vos (Reinardus) en de wolf (Isengrimus) worden voor het eerst vermeld in een Latijns dierenepos (6574 verzen), omstreeks 1148 geschreven door een anonieme geleerde clericus of monnik. Louis Paul Boon heeft in zijn boek “Wapenbroeders” het oorspronkelijke dierenepos herwerkt in een eigentijdse hertaling en context. Wij hebben uit dat Boontjes prachtig werk vier vertellingen in het Brussels kunnen samenstellen. In deze Brusselse vertellingen zijn Filoe, een sluwe vos die het systeem te snel af is en Luppe, een wat domme lompe wolf die altijd weer het deksel op de neus krijgt, de hoofdpersonages. Vier Brusselse rasvertellers zullen de verhalen tot leven brengen tijdens deze Brusselwaais, de Brusselse vertelnamiddag. Een streepje muziek zal de verhalen nog meer kleur geven.
De vertellers zijn: Marc Bober, acteur en artistiek Directeur bij het Brussels Volkstejoêter, Luc Desmet, acteur en o.m. gekend als stichter en directeur van de Kleine Academie, Vanessa Daniels, actrice uit De Kleine Academie, die o.a. meegewerkt heeft aan verteldis, Claude Lammens, acteur o.m. bij Brussels Volkstejoêter, Brussels auteur hertaalde o.m. “De Getemde Feeks” van W. Shakespeare naar het Brussels als “’N Kat Es Gin Poos”. Allemoê Brusseleirs dee uile mooiertoêl spreike as de beste.

De achtergrondtekeningen zijn van de hand van Magaij

Voor degene die het gemist heeft verwijzen we naar de volgende link om op de hoogte te blijven van de voorstellingen in 2018:

https://agenda.brussels/nl/event/435502/met-bop-vzw-vertelnamiddag-et-veroel-van-filoe-en-luppe.html