Emballage Kado speelt nog eens het programma ‘ZEET EE DEN OURLOG’

Hoe beleefden de Brusselaars de ‘Grooten Oorlog’? In 2014 verscheen het boek ‘De Grooten Oorlog in Brusselse straatliedjes’ van Guy Janssens
. De auteur baseerde zich op een schriftje van zijn grootmoeder. Als naaister ‘apprentie’ bij een kledingfabrikant in de Marollen zongen de vrouwen liederen over de oorlog, hun woede, hun strijdlust, angst en ongerustheid over hun vriend, man, zoon, vader die aan het front waren.
Op vraag van het Brosella-festival bracht folkgroep Emballage Kado
enkele liedjes uit het boek tot leven.
Tijdens de 11 juli-viering in Koekelberg worden deze liedjes in- en uitgeleid met aangepaste tussenteksten en gebracht door
Marc Bober , acteur en regisseur.
Na het optreden sluiten we passend af met een hapje, een drankje en een
gezellige babbel.
Afspraak 10 juli om 20 u in
HET STEPMANHUIS
LEOPOLD II-LAAN 250,
1081 KOEKELBERG